Vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č.:

Účinnost

2/2001 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání (neplatná)

1.1.2002

2/2003 Nařízení zákazu používání některých druhů paliv (neplatná)

1.1. 2004

1/2008 kterou se ruší 2/1993 o čistotě obce (neplatná)

28.5.2008

1/2010 o odpadech (neplatná)

2/2010 o místních poplatcích (neplatná)

1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci (neplatná)

2/2012 o místních poplatcích (neplatná)

3/2012 o místních poplatcích (neplatná)

1/2013 kterou se zrušuje Nařízení obce Ostrov č. 2/2003

1/2014 o místních poplatcích (neplatná)

1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Ostrov

2/2015, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010

3/2015 o místních poplatcích

1/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012

2/2016, o regulaci hlučných činností

3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Nařízení obce

Tržní řád obce Ostrov č. 1/2015

1.9.2010

1.1.2011

18.6.2012

18.7.2012

1.1.2013

7.5.2013

1.1.2015

11.6.2015

   

 19.10.2015

1.1.2016   

1.10.2016 

29.12.2016 

      29.12.2016 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

 

Usnesení zastupitelstva

 

 

 

30. 4. Blahoslav

Zítra: Svátek práce

Ordinační hodiny Mudr. Mertlíka v Dolní Dobrouči

OD Dr Mertlík218.pdf

Jízdní řády

jízdní řády a možnosti využití systému IREDO

Mapa obce Ostrov

mapa obce

 

http://www.survio.com/survey/d/T0I4Q3A2V4P3V7H4A

Návštěvnost stránek

103828