Poplatky, vodné

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že se Obec ostrov stala k 1.12.2018 plátcem DPH, bude k vodnému připočítáváno DPH v zákonné výši, tedy 15%.

Cena vodného pro rok 2019 činí 13,48 Kč/m3 bez DPH 

                                                     15,50 Kč/m3 včetně DPH

Výpočet ceny vodného pro rok 2019 najdete zde

Rozbory vody:

15.1.2018 síť                      15.1.2018 VDJ 

13.3.2018 síť                      13.3.2018 VDJ   

  7.5.2018 síť                        7.5.2018 VDJ

30.7.2018 síť                       30.7.2018 VDJ

24.9.2018 síť                        

5.11.2018 síť                        5.11.2018 VDJ

28.1.2019 síť                        28.1.2019 VDJ

  4.3.2019 síť                          4.3.2019 VDJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

placení poplatků615.jpg 

Poplatky v roce 2019

Na zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2018 byla schválena „Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích”jejíž součástí je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Vyhláška stanovuje výši a způsob vybírání místního poplatku za komunální odpad v roce následujícím, tj. v roce 2019.  Poplatek za odpady činí 350,- Kč na osobu.                                       

 

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Návštěvnost stránek

155883