Poplatky, vodné

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že se Obec ostrov stala k 1.12.2018 plátcem DPH, bude k vodnému připočítáváno DPH v zákonné výši, tedy 15%.

Cena vodného pro rok 2019 činí 13,48 Kč/m3 bez DPH 

                                                     15,50 Kč/m3 včetně DPH

Výpočet ceny vodného pro rok 2019 najdete zde

Rozbory vody:

15.1.2018 síť                      15.1.2018 VDJ 

13.3.2018 síť                      13.3.2018 VDJ   

  7.5.2018 síť                        7.5.2018 VDJ

30.7.2018 síť                       30.7.2018 VDJ

24.9.2018 síť                        

5.11.2018 síť                        5.11.2018 VDJ

28.1.2019 síť                        28.1.2019 VDJ

  4.3.2019 síť                          4.3.2019 VDJ

  4.6.2019 síť                          4.6.2019 VDJ

  27.8.2019 síť                        27.8.2019 VDJ            27.8.2019 Pramen

 1.10.2019 síť                         1.10.2019 VDJ

 4.11.2019 síť                         4.11.2019 VDJ            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

placení poplatků615.jpg 

Poplatky v roce 2019

Na zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2019 byla schválena „Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Vyhláška stanovuje výši a způsob vybírání místního poplatku za komunální odpad v roce následujícím, tj. v roce 2020.  Poplatek za odpady činí 350,- Kč na osobu.