Poplatky, vodné

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpočet ceny vodného pro rok 2018

Cena vodného pro rok 2018 činí 13,-Kč/m3

Výpočet ceny vodného pro rok 2018 najdete zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poplatky v roce 2018

Na zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2014 byla přijata „Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích”jejíž součástí je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Vyhláška stanovuje výši a způsob vybírání místního poplatku za komunální odpad v roce následujícím, tj. v roce 2016.  Poplatek za odpady činí 300,- Kč na osobu. Poplatky v této výši platí i pro rok 2018