Poplatky, vodné

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že se Obec ostrov stala k 1.12.2018 plátcem DPH, bude k vodnému připočítáváno DPH v zákonné výši, tedy 15%.

Cena vodného pro rok 2019 činí 13,48 Kč/m3 bez DPH 

                                                     15,50 Kč/m3 včetně DPH

 Výpočet ceny vodného pro rok 2019 najdete zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

placení poplatků615.jpg 

Poplatky v roce 2019

Na zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2018 byla schválena „Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích”jejíž součástí je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Vyhláška stanovuje výši a způsob vybírání místního poplatku za komunální odpad v roce následujícím, tj. v roce 2019.  Poplatek za odpady činí 350,- Kč na osobu.                                       

 

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

Návštěvnost stránek

150483