Pořadník na dřevo

Na žádost zastupitelů a občanů obce byl zveřejněn pořadník pro získání dřevní hmoty z lesů ve vlastnictví obce, popř. obecní zeleně. Do veřejného pořadníku jsou uchazeči zapisováni na základě své žádosti, kterou podají osobně na obecním úřadě.

Veřejný pořadník je veden zvlášť pro "hotové dříví" v podobě surových kmenů a zvlášť pro tzv. samovýrobu. Do pořadníku jsou uchazeči zapisováni na základě svých žádostí, které následně vyřizuje pověřená osoba. Žádost uchazeče může být zamítnuta, popř. vyřazena z pořadníku, a to na základě důvodu - např.  uchazečovo postavení dlužníka vůči obci,špatně odvedená práce v lese v uplynulém období, nevhodné chování v lese (tvorba černých skládek, nepovolené vjezdy, nepovolené těžby dřeva nejen na území lesů ve vlastnictví obce, ale i v širokém okolí), atd.

Řádně zapsaným uchazečům v pořadníku bude zadána výroba, která bude v daném čase k dispozici. V případě, že uchazeč odmítne zadanou práci vykonat, bude z pořadníku pro daný rok vyřazen a lokalita bude nabídnuta dalšímu uchazeči.

Zapsáním do veřejného pořadníku nevzniká uchazeči právní nárok na dřevní hmotu.
 

Samovýroba

Podmínky pro získání palivového dřeva

 • Uchazeč není v postavení dlužníka vůči obci.
 • Trvalé bydliště uchazeče je v  Ostrově. 
 • Objem poptávky nebude větší než 10 prm na rodinu.
 • Uchazeč může opětovně podat žádost o palivové dříví až po vykrytí a zaplacení předchozí objednávky.
 • S danou dřevní hmotou nebude dále obchodováno, je určena pouze pro přímého odběratele.
 • Samovýroba bude probíhat dle uzavřené smlouvy.
 • Cena: 100,- Kč za 1 prm.

 

Datum obj. Jméno Bydliště Dat. zadání Stav Poznámka
 rok 2013  Václav Moučka Ostrov 290  4.1.2016  vykryto zaplaceno 
 rok 2013  Jiří Leier Ostrov 162 18.1.2016 vykryto  zaplaceno 
 rok 2013  Ladislav Fait Ostrov 255 14.3.2016   vykryto zaplaceno 
 rok 2013  Josef Moučka Ostrov 278 30.4.2016 vykryto  zaplaceno 
rok 2013  Jan Čabák Ostrov 302 22.4.2016  vykryto  zaplaceno 
rok 2013   Zdeněk Kopecký Ostrov 267 25.4.2016  vykryto zaplaceno 
 rok 2013  Richard Tipelt Ostrov 80 4.5.2016  vykryto  zaplaceno 
 rok 2013  Milan Viskupič Ostrov 123 23.5.2016  vykryto  zaplaceno 
 rok 2013  Dušan Viskupič Ostrov 124 23.5.2016  vykryto zaplaceno 
 rok 2013  Rostislav Karlík Ostrov 194 7.6.2016  vykryto  zaplaceno 
 rok 2013  Štefan Kyčmol Ostrov 237 20.6.2016  vykryto zaplaceno 
 rok 2013  Josef Markus Ostrov 99 13.7.2016   vykryto zaplaceno 
 rok 2013  Jaroslava Mannelová  Ostrov 156 10.10.2016  vykryto  zaplaceno 
rok 2013  Petr Kalousek  Ostrov 119 5.4.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013  Michaela Herzanová  Ostrov 101 21.12.2016   vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Roman Mannel  Ostrov 57  24.4.2017 vykryto zaplaceno 
rok 2013 Mannelová Eva Ostrov 55 24.4.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Eva Klímová Ostrov 183 26.5.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Miluše Kněžourová Ostrov 29 8.6.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Marcela Krystlová Ostrov 66 8.6.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Miroslav Krumer Ostrov 87 15.6.2017   vykryto zaplaceno 
rok 2013 Petr Bartáček  Ostrov 113 3.7.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Jan Holub Ostrov 161 3.7.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Ludmila Vodáková Ostrov 25 4.7.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Jiří Vodák Ostrov 228 14.7.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2013 Pavel Hyhlík Ostrov 155 9.8.2017  vykryto zaplaceno
rok 2014 Marie Málková Ostrov 41 9.8.2017  vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Miluše Hyhlíková Ostrov 158 15.1.2018 vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Martin Hyhlík Ostrov 157 15.1.2018  vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Pavel Starý Ostrov 37 7.2.2018  vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Jaroslav Beneš Ostrov 106 12.2.2018   vykryto  zaplaceno
rok 2014 Miroslav Moučka Ostrov 186 12.2.2018  vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Ján Tankó Ostrov 29 6.3.2018  vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Otto Leier Ostrov 162

9.5.2018 

vykryto  zaplaceno 
rok 2014 Filip Krystl Ostrov 29      
rok 2014 Radek Kutnar Ostrov 49      
rok 2014 Alois Kutnar  Ostrov 52      
rok 2014 Olga Marková Ostrov 112      
rok 2014 Pavel Skalický Ostrov 103      
rok 2015 Jan Kalousek Ostrov 119      
rok 2015 David Kalousek Ostrov 138      
rok 2015 Michal Chládek Ostrov 88      
rok 2015 Petr Málek Ostrov 40      
rok 2015 Otto Wohner Ostrov 108      
rok 2015 Miroslava Maláková Ostrov 142      
19.8.2015 Jaroslav Vencl Ostrov 95      
20.8.2015 Vít Kalousek Ostrov 103      
14.10.2015 Zdenek Kopecký Ostrov 142      
23.10.2015 Marta Nagyová  Ostrov 225      
23.10.2015 Martin Nagy Ostrov 225      
8.1.2016 František Mička Ostrov 84      
13.1.2016 Jaroslav Klíma Ostrov 176      
15.1.2016 Martina Vogelová Ostrov 136      
8.2.2016 Pavlína Schipplová Ostrov 245      
12.2.2016  Jiří Leier  Ostrov162       
22.2.2016 Miroslava Kameníková

Ostrov 7

     
29.2.2016 Jiří Vogel

Ostrov240 

     
31.3.2016  Lukáš Marek 

Ostrov 103

     
4.4.2016  Marek Golian 

Ostrov179 

     
22.4.2016 Josef Moučka

Ostrov 278

     
22.4.2016 Miloš Moučka

Ostrov 190

     
3.5.2016  Zdeněk Kopecký 

Ostrov 267

     
4.5.2016 Jan Čabák

Ostrov 302

     
7.6.2016 Dušan Viskupič

Ostrov 124

     
8.6.2016 Dušan Viskupič

Ostrov 168

     
8.6.2016 Milan Viskupič

Ostrov 123

     
20.6.2016 Štefan Kyčmol

Ostrov 237

     
20.6.2016 Rostislav Karlík

Ostrov 194

     
12.9.2016 Josef Markus

Ostrov 99

     
29.9.2016 Ladislav Fait

Ostrov 255

     
29.9.2016 Marcela Markusová

Ostrov 100

     

26.10.2016 

Jan Málek

Ostrov 72 

     

31.10.2016 

Jaroslava Mannelová 

Ostrov 56 

     

 9.12.2016

Lukáš Tipelt

Ostrov 80 

     

 9.12.2016

Břetislav Tipelt

Ostrov 80 

     

16.12.2016 

Ludmila Benešová

Ostrov 106

     

26.4.2017 

Petr Kalousek

Ostrov 119

     

3.5.2017 

Roman Mannel

Ostrov 55 

     

3.5.2017 

Eva Mannelová

Ostrov 55 

     

5.6.2017 

Eva Klímová

Ostrov 183

     

12.07.2017

Petr Bartáček

Ostrov 113

     

2.8.2017

Jan Holub

Ostrov 161

     

16.8.2017

Pavel Hyhlík

Ostrov 155

     

31.8.2017

Málek Pavel

Ostrov 41

     

1.9.2017

Marcela Krystlová

Ostrov 66

     

1.9.2017

Jiří Vodák

Ostrov 228

     

6.9.2017

Miroslav Krumer

Ostrov 87

     

22.11.2017

Miluše Kněžourová

Ostrov 29

     

15.1.2018

Richard Tipelt

Ostrov 132

     

12.2.2018

Magdalena Vodáková

Ostrov 25

     

19.2.2018

Miluše Hyhlíková

Ostrov 258

     

19.2.2018

Martin Hyhlík Ostrov 157      

22.2.2018

Pavel Starý Ostrov  37      

6.3.2018

Ján Tankó

Ostrov 29

     

10.4.2018

Roman Osladil

Ostrov 276

     

12.4.2018

Kuklišová Monika

Ostrov 212

     

15.5.2018

Miroslav Moučka

Ostrov 186

     

15.5.2018

Jaroslav Beneš

Ostrov 106

     

7.6.2018

Otto Leier

Ostrov 162

     

12.10.2018

Ludmila Benešová

Ostrov 106

     

 

Hotové dříví v podobě surových kmenů 

Podmínky pro získání palivového dřeva

 • Uchazeč není v postavení dlužníka vůči obci.
 • S danou dřevní hmotou nebude dále obchodováno, je určena pouze pro přímého odběratele.
 • Uchazeč může opětovně podat žádost o palivové dříví až po vykrytí a zaplacení předchozí objednávky.
 • Doprava bude hrazena uchazečem - kupujícím.
 • Cena 500,-Kč za1 prm.
 Datum obj.  Jméno  Bydliště  Stav  Datum vykrytí  Poznámka
6.9.2015 Věra Lukavská Ostrov 309 vykryto  20.4.2016   
   Olga Marková  Ostrov 112 vykryto  9.2.2016   
   Zlatuše Broulíková  Ostrov 5 vykryto  27.12.2015   
   Eva Mannelová  Ostrov 55 vykryto 9.1.2016   
 7.9.2015  Ladislav Chládek  Ostrov 88 vykryto 20.4.2016  březen 2016
   Kopsová Petra  Ostrov 88 vykryto  20.4.2016   březen 2016
   Bednář Jiří  Ostrov 110 vykryto 12.12.2016  
 14.10.2015  Kopecký Zdeněk  Ostrov 142 vykryto 15.12.2016  
 4.11.2015  Balcarová Zdena  Ostrov 92 vykryto 15.12.2016  chce  v roce 2016
 11.11.2015  Pokorný Petr  Ostrov 151 vykryto 15.12.2016  chce  v roce 2016
19.11.2015 Hyhlíková Miluše Ostrov 158 vykryto  28.3.2017  chce  v roce 2016
7.12.2015 Jaroslav Beneš Ostrov 106  vykryto 31.3.2016   

   5.1.2016

 Pavlína Schipplová  Ostrov 245  Vykryto 13.2.2016  

   8.1.2016

 Pavel Hyhlík  Ostrov 155 vykryto 16.8.2017   
 27.1.2016  Jan Holub  Ostrov 161  vykryto  31.3.2017  
 2.2.2016  Helena Zápecová

 Ostrov 109

 vykryto  6.3.2018  
 4.2.2016

 Věra Matějíčková

 Ostrov 50  vykryto  31.1.2018  
 24.2.2016

 Pavel Pernica

 Ostrov 153  vykryto

 20.3.2018

 
 1.3.2016

 Květoslava Čabáková

 Ostrov 302  vykryto  30.4.2018  JARO  2017
2.3.2016

 Štefan Kyčmol

Ostrov 237  vykryto  4.5.2018  

31.3.2016

 Eduard Ditzel

Ostrov 8  vykryto  12.10.2018  
31.3.2016

 František Prokop

Ostrov 8  vykryto  12.10.2018  
4.4.2016

 Marek Golian

Ostrov 179  vykryto  29.8.2018  
 12.4.2016

 Vladimír Michalíček

 Ostrov 177  vykryto  26.4.2018  
13.4.2016

 Pavlína Schipplová

Ostrov 245  vykryto  30.10.2018 rok 2017
 25.4.2016

Roman Mannel 

 Ostrov 55  vykryto  1.10.2018  
25.4.2016

 Eva Mannelová

Ostrov 55  vykryto  1.10.2018  
27.4.2016

 Věra Nagyová

Ostrov 309     rok 2017
16.5.2016

 Ladislav Chládek

Ostrov 88  vykryto  12.11.2018 rok 2017
16.5.2016

 Marcel Fabiánek

Ostrov 88  vykryto  12.11.2018 rok 2017
2.12.2016

 Jurečko Petr

Ostrov 70  vykryto   rok 2017
 15.12.2016

 Pokorný Petr

 Ostrov 151  vykryto  11.5.2018 rok 2017
16.12.2016

Benešová Ludmila

Ostrov 106  vykryto  12.10.2018  
16.12.2016

 Beneš Jaroslav ml.

Ostrov 106  vykryto  12.10.2018  
23.1.2017

 Kopecký Zdenek

Ostrov 142  vykryto  11.10.2018  
14.2.2017

 Čuhelová Lucie

Ostrov 283  vykryto  27.9.2018  
6.3.2017

 Špinler Zdeněk

Ostrov 280  vykryto  27.9.2018  
28.3.2017

 Hyhlíková Miluše

Ostrov 158  vykryto  21.11.2018  
20.4.2017

 Holubová Jana

Ostrov 161  vykryto

 15.10.2018

 
18.5.2017

 Skalický Josef

Ostrov 5      
5.6.2017

 Eva Klímová

Ostrov 183      
16.8.2017

Pavel Hyhlík

Ostrov 155      
16.10.2017

Amálie Pejpková

Ostrov 105      
1.2.2018

Jan Málek

Ostrov 72

     
5.2.2018

Josef Moučka

Ostrov 278

 vykryto  12.10.2018  
13.2.2018

Věra Matějíčková

Ostrov 50

     
13.4.2018

Ing. Pavel Seifert

Ostrov 89

     
13.4.2018 Věra Kusá Ostrov 89      
4.5.2018 Štefan Kyčmol Ostrov 237      
4.5.2018 Miroslav Krumer Ostrov 87      
7.5.2018 Michal Nagy Ostrov 227      
11.5.2018 Petr Pokorný Ostrov 151      
2.7.2018 Katarína Tipeltová Ostrov 207      
10.7.2018 Frant. Michalíček Ostrov 178      
17.7.2018 Marie Nagyová Ostrov 227      
23.8.2018 Helena Zápecová Ostrov 109      
24.9.2018 Jakub Schippl Ostrov 206      
26.9.2018 Martin Hyhlík Ostrov 157      
27.9.2018 Lucie Čuhelová Ostrov 283     rok 2019
27.9.2018 Zdeněk Špinler Ostrov 280     rok 2019
1.10.2018 Roman Mannel Ostrov 55     rok 2019
1.10.2018 Eva Mannelová Ostrov 55     rok 2019
2.10.2018 Lenka Michalíčková Ostrov 177     rok 2018
12.10.2018 Jaroslav Beneš ml. Ostrov 106     rok 2019
12.10.2018 Ludmila Benešová Ostrov 106     rok 2019
22.10.2018 Ladislav Myška Ostrov 82      
23.10.2018 Petr Bartáček Ostrov 113      
12.11.2018 Chládek Ladislav Ostrov 88     rok 2019
12.11.2018 Fabiánková Nikola Ostrov 88     rok 2019
19.11.2018 Holubová Jana Ostrov 161      
21.11.2018 Hyhlíková Miluše Ostrov 158     rok 2019

13.12.2018

Kopsová Petra Ostrov 88