Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

Strategický plán rozvoje obce Ostrov

Plán rozvoje sportu obce Ostrov

Pasport veřejného osvětlení

Územní plán

hlavní výkres

hlavní výkres - zastavěné území

ZPF 10 - zábory ZPF

KOORDV 10 - koordinační výkres

IS 10- Technická infrastruktura

struktura půdního fondu

výkres základního členění území

výkres širších vztahů

ÚPO Ostrov