Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Třídění a svoz odpadů

Třídění a svoz odpadu

Svoz odpadu

 

 

Svozový plán 2024

Svoz odpadu 2024-001.jpg

 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

místo-001.jpg

 

Svoz skla zajišťují Technické služby Lanškroun. Termíny svozů nejsou pevně stanoveny, ale sváží se podle potřeby, většinou 1x za tři měsíce.

Základní informace pro správné třídění odpadu

Popelnice žlutě označená

kontejnery

 

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Plastové obaly je nutné před vhozením do kontejneru sešlápnout. Tímto šetříte nejen místo v kontejneru, ale i přepravní náklady.

 

Do těchto popelnic třídíme také nápojové obaly, tetrapakové obaly

patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

 

Popelnice modře označená

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

  kontejnery

 

Zelený kontejner na sklo

  kontejnery

 

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo, do zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 plastové obaly je nutné před vhozením do kontejneru sešlápnout. Tímto šetříte nejen místo v kontejneru, ale i přepravní náklady.

 

 

 Použitý olej a tuk z domácností

podoba_popelnice_pro_mesta_a_obce_.jpg

 

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l zelené plastové popelnice) najdete na stanovišti kontejnerů pod střediskem, na návsi a naproti dolní hospodě.

DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ:

  • použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje
  • ztužené jedlé tuky

DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ:

  • technické oleje (převodové, motorové, tlumičové)
  • maziva a kapaliny

TUKY A OLEJE VHAZUJTE DO NÁDOBY V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH.

Předejdete tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení!

Objemný odpad

Za objemný odpad jsou považovány odpady z domácnosti, které se nevejdou do popelnice. např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, zrcadla atd.

Sběr objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně. O termínu a místě jsou obyvatelé obce v dostatečném předstihu informováni letáčky, rozhlasem a sms zprávami.

Nebezpečný odpad

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Sběr nebezpečného odpadu je zajišťován mobilním sběrem dvakrát ročně. O termínu a místě jsou obyvatelé obce v dostatečném předstihu informováni letáčky, rozhlasem a sms zprávami.

Určité druhy nebezpečných odpadů je také možno odkládat (odevzdávat) v obchodech a firmách,  kde je takový sběr nebo zpětný odběr  zajišťován ( např. léky a rtuťové teploměry v lékárnách).

Bioodpad

Co je bioodpad? 

Podle zákona o odpadech je to takový odpad, který je biologicky rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto odpadu vzniká organická hmota. Tyto odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. Biologicky rozložitelné odpady se označují zkratkou "BRO" a §33a zákona o odpadech BRO definuje jako jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. 

V naší obci je možnost uložení bioodpadu do kontejneru, který je umístěn na parkovišti před hasičskou zbrojnící.

Do kontejneru patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 
Do kontejneru nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Při větším množství trávy je, po dohodě na OÚ, možnost přistavení vleku na odpoledně nebo na víkend, na který můžete trávu naložit a poté bude odvezena.

Větve je možné, po dohodě na OÚ, uložit na depozitním místě, kde jsou připraveny ke štěpkování nebo do dalšího kontejneru před OÚ, který je určen na větve.

Textil

Bílý kontejner na použitý textil je umístěn na návsi 

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do tohoto kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
 
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky.

Do kontejneru nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

Několik užitečných odkazů ohledně třídění komunálního odpadu

  • www.eko-kom.cz - stránky společnosti EKO-KOM a.s, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci
  • www.jaktridit.cz - na těchto stránkách se dozvíte, co je třídění odpadů, které odpady vznikají v domácnosti, jak třídit a využití odpadů
  • www.tonda-obal.cz - o životní prostředí je potřeba pečovat na celém světě... chcete vědět, jak je to s tříděním a recyklací nejen u nás, ale i v jiných státech? Tyto stránky Vám to prozradí...