Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Požární řád obce Ostrov

29.5.2001

2/2001 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání (neplatná)

1.1.2002

2/2003 Nařízení zákazu používání některých druhů paliv (neplatná)

1.1. 2004

1/2008 kterou se ruší 2/1993 o čistotě obce (neplatná)

28.5.2008
1/2010 o odpadech (neplatná)  1.9.2010 
2/2010 o místních poplatcích (neplatná)  1.1.2011 
1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci (neplatná)  18.6.2012 
2/2012 o místních poplatcích (neplatná)  18.6.2012 
3/2012 o místních poplatcích (neplatná)  1.1.2013 
1/2013 kterou se zrušuje Nařízení obce Ostrov č. 2/2003  7.5.2013 
1/2014 o místních poplatcích (neplatná)  1.1.2015 
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Ostrov 11.6.2015 
2/2015, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010  19.10.2015 
3/2015 o místních poplatcích  1.1.2016
1/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012  1.10.2016  
2/2016, o regulaci hlučných činností  29.12.2016 
3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (neplatná)  29.12.2016 
1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů  16.3.2017  
1/2017-příloha   
2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  3.1.2018 
1/2018 o místních poplatcích       1.1.2019
1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (neplatná) 1.1.2020 
2/2019, o místním poplatku ze psů  1.1.2020
1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2021
1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Nařízení obce   
Tržní řád obce Ostrov č. 1/2015 (zákaz podomního prodeje)  
Řád veřejného pohřebiště obce Ostrov  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva