Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Od roku 2022 jsou právní předpisy obce umístěny ve Sbírce právních předpisů ÚSC. odkaz zde:

Sbírka právních předpisů ÚSC

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

2/2016, o regulaci hlučných činností  29.12.2016 
1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů  16.3.2017  
1/2017-příloha   
2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  3.1.2018 
Nařízení obce   
Tržní řád obce Ostrov č. 1/2015 (zákaz podomního prodeje)  
Řád veřejného pohřebiště obce Ostrov  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva